FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
Translimes

Od listopada 2014 roku nasza szkoła jako jedna z czterech polsko-niemieckich szkół  bierze udział w projekcie „Translimes – szkoła na pograniczu.” Prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz. Projekt ten służy wymianie doświadczeń i transferowi wiedzy między szkołami, oraz wspiera tworzenie transnarodowego profilu szkoły.

Czterej nauczyciele z naszej szkoły zostali przeszkoleni jako  multiplikatorzy : p. Bożena Włodarczak, p. Iwona Westfalewska,      p. Marta Graczyk, p. Maciej Gąsecki, którzy wraz z dyrekcją szkoły tworzą  grupę sterującą, która ma następnie koordynować i kierować procesem rozwoju transnarodowego naszej szkoły.

Udział w tym projekcie pozwoli szkole postawić sobie własne cele rozwoju oraz realizacji zamierzeń wspierających transnarodową kulturę szkolną na lekcjach, w życiu szkoły i w regionie. Pozwoli również pozyskać nowych partnerów lub odnowić kontakty z już istniejącymi.

 

Projekt swoje zakończenie będzie miał w grudniu 2016 roku, gdzie szkoła uzyska certyfikat szkoły on trans granicznym profilu.

TRANSLIMES

 
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek