FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
Historia szkoły

„50 lat minęło...” 

23 czerwca 2012 roku odbył się piąty zjazd absolwentów Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Tak jak w przypadku poprzednich spotkań i to miało miejsce z okazji jubileuszu, nasza jedyna w mieście szkoła ponadgimnazjalna kończy w bieżącym roku 50 lat. 1 września 1962 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek dla uczniów Technikum Chemicznego. Ale wszystko zaczęło się w lutym 1962 roku, gdy władze ówczesnego województwa zielonogórskiego wydały decyzję o utworzeniu w Kostrzynie pięcioletniego Technikum Chemicznego. Z najwyższym szacunkiem pragniemy przypomnieć w tym miejscu zasługi niezwykle aktywnego, zdolnego organizacyjnie człowieka, który stworzył mocne podstawy dla rozwoju i sukcesów naszej szkoły -pierwszego dyrektora szkoły pana Michała Hajdasza. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kostrzynie na siedzibę szkoły przekazało na rzecz Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze obiekt po dawnej poczcie, nieopodal dworca kolejowego. W okresie 50 lat mury szkoły opuściło blisko 5 tysięcy absolwentów między innymi Technikum Chemicznego, Technikum Hotelarskiego, Technikum Ekonomicznego oraz Liceum Ogólnokształcącego i szkół zawodowych. Ogromne zasługi dla rozwoju szkoły wniosła Kostrzyńska Fabryka Celulozy i Papieru. Dzięki olbrzymiej pomocy zakładu oraz ofiarności mieszkańców Kostrzyna w latach 1966-1967 został wybudowany internat. W roku 1967 z okazji 5-lecia technikum oraz w setną rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie nadano szkole imię tej wielkiej Polki. Kolejne lata to szybki i dynamiczny rozwój placówki. W 1965 roku utworzono Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących oraz Technikum Ekonomiczne. W 1968 roku powołano Zasadniczą Szkołę Chemiczną, a rok później Zasadniczą Szkołę Dokształcającą. Lata siedemdziesiąte w historii Zespołu Szkół wiążą się przede wszystkim z budową sali widowiskowo-sportowej, która została oddana do użytku w roku 1974. Hala sportowa powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców miasta, nauczycieli, młodzieży oraz firm działających na terenie Kostrzyna w tym głównie Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych. Zmieniająca się rzeczywistość, szczególnie przeobrażenia jakie zaszły w Polsce po 1989 roku wymogły inny, nowy sposób patrzenia na sprawy oświaty. Szkoła musiała dostosować kierunki kształcenia do potrzeb gospodarki rynkowej. Zaowocowało to wygaśnięciem naboru uczniów do Technikum Chemicznego oraz uruchomieniem Technikum Hotelarskiego, Liceum Ekonomicznego i Liceum Technicznego. Wyjątkowa data w historii szkoły to dzień 1 września 2011 r., w tym dniu spełniły się marzenia wielu mieszkańców Kostrzyna. Szkoła przeniosła się do nowego, pięknego i funkcjonalnego obiektu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej. Duże, przestronne korytarze, jasne sale lekcyjne, hala widowiskowo-sportowa a szczególnie ulubione miejsce młodzieży „forum' w niczym nie przypominają budynku przy ul. Piastowskiej. 

W nowej, wiele lat oczekiwanej szkole świętujemy jubileusz 50-lecia. Jest to wspaniała okazja, aby do białego rana w gronie kolegów szkolnych i nauczycieli wspominać stare dobre czasy, spotkania w małpim gaju czy dyskoteki w Nukleonie. Obchody jubileuszu rozpoczęto mszą świętą w intencji szkoły, nauczycieli, uczniów, którą celebrował ksiądz Marek Orpel, absolwent Technikum Chemicznego w 1975 r. 

O godzinie 12 dyrektor szkoły - Leszek Naumowicz powitał wszystkich zebranych słowami:

„Z ogromną przyjemnością pragnę rozpocząć to niezwykłe, jakże ważne wydarzenie, jakim jest 50-letnia rocznica powstania naszej szkoły. Z tej okazji mam zaszczyt w imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Zespołu Szkół powitać przybyłych na tę uroczystość dostojnych Gości. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i serdecznie witam jako dyrektor, nauczyciel i absolwent szkoły.”

W obecności blisko 400 gości, absolwentów, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły rozpoczęły się uroczystości na terenie Zespołu Szkół przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, na które przybyło wiele znakomitych osób m.in. współtwórcy placówki, czyli poprzedni dyrektorzy szkoły: Michał Hajdasz, Franciszek Radwan, Maria Szydełko, Józef Żarski, Józef Sikora, a także Wicewojewoda Lubuski - Jan Świrepo, dyrektor departamentu Urzędu Marszałkowskiego - Stanisław Hatka, Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą - Andrzej Kunt, Starosta Powiatu Gorzowskiego - Józef Kruczkowski, wicestarosta - Grzegorz Tomczak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Piotr Tadla, radny sejmiku Województwa Lubuskiego - Roman Dziduch.

Nie zabrakło nauczycieli i tych obecnych, i tych już na zasłużonej emeryturze. Licznie stawili się też absolwenci, szczególnie pierwszych roczników do których dyrektor szkoły Leszek Naumowicz skierował słowa: „Drodzy Absolwenci! Szanowni Państwo! Thomas Carlyle powiedział «Historia świata nie jest niczym innym jak biografią wielkich ludzi.» Historia Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą nie jest niczym innym jak historią jej absolwentów, nauczycieli i pracowników. To właśnie Wy, Szanowni Państwo tworzycie historię szkoły, Wasze osiągnięcia, praca, dokonania i sukcesy na trwałe zostają zapisane w kronikach szkolnych, pozostają na zawsze w sercach i pamięci nas wszystkich. Dzisiejsze wydarzenie ma charakter niezwykle podniosły i historyczny, łączy w sobie już zapisaną kartę 50 letnich wydarzeń szkoły, ale jest także symbolem wzruszeń, zadumy, refleksji i wspomnień.” Podczas akademii były przemówienia, kwiaty i prezenty dla szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół - Leszek Naumowicz otrzymał z rąk Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - harcmistrza Leszka Kornosza tytuł „Architekta dziecięcych marzeń".

W czasie uroczystości miało także miejsce ważne wydarzenie, a mianowicie podpisane zostało porozumienie w sprawie budowy warsztatów szkolnych między starostą Józefem Kruczkowskim a burmistrzem miasta Andrzejem Kuntem. Tym samym zapoczątkowany został dalszy rozwój placówki.

Ale szkoła to nie tylko budynek. Chlubą naszej Szkoły są przede wszystkim ludzie z nią związani, wspaniali nauczyciele i wychowawcy. Chlubą naszej Szkoły jest też szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki, udało się tu przez całe lata stworzyć. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom, wychowawcom i tym obecnym i tym już nieobecnym za przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, za trud i wychowanie wielu pokoleń młodzieży.

W części artystycznej swoje umiejętności wokalno-muzyczne zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół: -Łukasz Rosiewicz (absolwent 2011 r.) oraz Weronika Potomska, Sara Ankudowicz i Karol Wilmański.

Ta najważniejsza część zjazdu absolwentów rozpoczęła się jednak po oficjalnych uroczystościach - spotkania z czasem dawno nie widzianymi wychowawcami, koleżankami, kolegami, czas powrotu do przeszłości, wspólne oglądanie zdjęć, dawnych kronik klasowych, których wystawa miała miejsce w szkolnej bibliotece.

Dawni uczniowie oglądali także nowy budynek szkoły, zachwycali się przestronnością korytarzy, wyposażeniem sal, ale z rozrzewnieniem mówili o starej szkole przy ulicy Piastowskiej, z którą wiązały się ich szkolne wspomnienia.


KALENDARIUM

1962 - UTWORZENIE W KOSTRZYNIE TECHNIKUM CHEMICZNEGO O SPECJALNOŚCI Analiza chemiczna 1965- STWORZENIE ZSZ PRZY KZP

1965 - PATRONAT KZP NAD TECHNIKUM CHEMICZNYM 1965- UTWORZENIE LO DLA PRACUJĄCYCH

1967 - 1 ROCZNIK ABSWLENTÓW (56 OSÓB)

1967 - UTWORZENIE DRUGIEJ SPECJALNOŚCI TECHNIKUM CHEMICZNEGO Technologia celulozy i papieru

1967 - NADANIE IMIENIA MARII SKŁODOWSKI EJ-CU RIE

1968 - UTWORZENIE ZASADNICZEJ SZKOŁY CHEMICZNEJ

1969 - UTWORZENIE ZSZ PRZY LOKOMOTYWOWNI PKP 1971- UTWORZENIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

1974 - UTWORZENIE TECHNIKUM CHEMICZNEGO I MECHANICZNEGO DLA PRACUJĄCYCH

1977 - UTWORZENIE TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO DLA PRACUJĄCYCH 1982- UTWORZENIE ZASADNICZEJ SZKOŁY WIELOZAWODOWEJ

1982 -   NOWA SPECJALNOŚĆ W TECHNIKUM CHEMICZNYM Analiza środków chemicznych

1983 -   UTWORZENIE ZSZ PRZY ODCINKU ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO PKP W KOSTRZYNIE

1989 - PRZYZNANIE NOWEGO SZTANDARU ORAZ IMIENIA PATRONKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ

1992 - UTWORZENIE TECHNIKUM HOTELARSKIEGO 1996- POWSTAŁO LICEUM EKONOMICZNE

1998 - UTWORZENIE LICEUM TECHNICZNEGO, OSTATNI ROCZNIK TECHNIKUM CHEMICZNEGO

1999 - BIEG JERZEGO SAKA DO WARSZAWY W SPRAWIE DOFINANSOWANIA PRZEZ MEN BUDOWY NOWEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ

2001 - OTWARCIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

2002 - UTWORZENIE LICEUM PROFILOWANEGO, TECHNIKUM I ZSZ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM; SPOTKANIE Z FRANCISZKIEM WOŁOWICZEM, POSŁEM NA SEJM RP (ABSOLWENTEM NASZEJ SZKOŁY)

2003 - OSTATNI ROCZNIK SZKOŁY ZAWODOWEJ NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2004 - OSTATNI ROCZNIK LO I LT NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2005 - OSTATNI ROCZNIK LICEUM EKONOMICZNEGO I TECHNIKUM HOTELARSKIEGO NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2006 - POWIATOWE OBCHODY ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

2007 - REALIZACJA PROJEKTU EFS PT. „SZKOLNI REPORTERZY KOSTRZYŃSKIM SYBIRAKOM”, UTWORZENIE TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO

2008 - KONFERENCJA WOJEWÓDZKA PT. „PATRIOTYZM W SZKOLE” I POCZĄTEK STAŁEJ WSPÓŁPRACY Z BEP IPN

2010 - AKCJA SADZENIA „DĘBÓW NA 70-LECIE ZBRODNI KATYŃSKIEJ” I SPOTKANIE UCZNIÓW SZKOŁY Z AKTOREM OLGIERDEM-ŁUKASZEWICZEM

2011 - ZESPÓ-E SZKÓ-E UZYSKA-L TYTU-L SZKO-LA ODKRYWCÓW TALENTÓW 2011- PRZENIESIENIE ZS DO NOWOWYBUDOWANEGO OBIEKTU NA ULICY KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 2

2012 - ODZNACZENIE SZTANDARU SZKO-ŁY MEDALEM „PRO PATRIA”

2013 - UCZEŃ LO UZYSKA-Ł TYTU-Ł LAUREATA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

2014 - PRZEDSTAWICIELE UCZNIÓW ZESPO-ŁU SZKÓŁ UCZESTNICZYLI W OBRADACH I MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

2015 - KOLEJNI UCZNIOWIE LO OTRZYMALI Z RĄK MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO STYPENDIA W ZAKRESIE NAUK ŚCISŁYCH

 

 
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek