FILMY - Proces kształcenia zawodowego

Przewodnik po szkole

Szkoła w obiektywie uczniów

Modernizacja
kształcenia zawodowego


Rozwój szkolnictwa zawodowego
Szkoła

TECHNIKUM

 

   Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie posiada bogatą ponad 50-letnią tradycję. Kierunki kształcenia dostosowywane są do potrzeb rynku pracy - w naszej ofercie znalazły się więc tak poszukiwane zawody jak technik ekonomista, technik hotelarstwa czy technik logistyk. Nasi absolwenci podejmują nie tylko pracę zawodową - są cenionymi specjalistami w przedsiębiorstwach, bankach, urzędach, ale także studiują na wielu krajowych i zagranicznych uczelniach.

W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 uczniowie technikum w Kostrzynie nad Odrą uzyskali bardzo wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plasując się w czołówce szkół powiatu gorzowskiego. Każdego roku najlepszy uczeń kostrzyńskiego technikum z rąk lubuskiego wojewody i kuratora oświaty otrzymuje prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Od roku 2013 uczniowie technikum hotelarskiego nieprzerwanie uczestniczą w projekcie „Kawiarnia uczniowska, polsko – niemiecka, inkluzyjna firma uczniowska” w Trebnitz.

Również od 2013 r. uczniowie technikum uczestniczą w cyklicznych Targach Edukacyjnych i seminariach „Rynek pracy-pracodawca-pracownik-symbioza kariery”.

Uczniowie technikum logistycznego biorą udział w szkoleniach i wycieczkach zawodowych organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu oraz w zajęciach logistycznych prowadzonych we współpracujących ze szkołą firmach: ICT Poland, Arctic Paper, DPD Polska i  Inspekcja Transportu Drogowego.

We współpracy z firmą ICT Poland i LMI Wrocław dla uczniów trzecich klas technikum organizowany jest projekt szkoleniowy „Kształtowanie zwycięzców” kończący się amerykańskim certyfikatem.

Uczniowie technikum ekonomicznego i logistycznego z sukcesami reprezentują miasto i powiat w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z logistyki, rachunkowości i przedsiębiorczości

Bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski m.in. organizując we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta wiele imprez dla uczniów i środowiska lokalnego.

Uczniowie technikum biorą udział w różnorodnych warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach bankowych, Tygodniu Przedsiębiorczości, seminariach w Młodzieżowym Centrum Kariery i spotkaniach z przedstawicielami uczelni wyższych.

Zawody w Technikum w Kostrzynie nad Odrą:

- technik ekonomista (kwalifikacja A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz kwalifikacja A.36 - Prowadzenie rachunkowości),

- technik hotelarstwa (kwalifikacja T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji  oraz kwalifikacja T.12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie),

- technik logistyk (kwalifikacja A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, kwalifikacja A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych oraz kwalifikacja A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w

jednostkach organizacyjnych).

Uczniowie technikum odbywają 4, 6 i 8-tygodniowe praktyki zawodowe w wielu lubuskich i ogólnokrajowych firmach.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

   Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą  posiada blisko 45-letnią tradycję. Młodzież uczęszczająca do liceum jest ambitna, aktywna i twórcza. Sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe łączy z działalnością charytatywną (np. rożne formy pomocy potrzebującym - zbiórki żywności, środków materialnych, odzieży, wielokrotne w okresie roku szkolnego akcje krwiodawstwa). Swoje talenty uczniowie liceum ogólnokształcącego rozwijają w licznych kołach zainteresowań. Szkoła oferuje klasy o profilu: dziennikarsko-filmowym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-fizycznym i językowym.

W ramach umowy patronackiej uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński. Szkoła prowadzi wymianę zagraniczną ze szkołami i instytucjami partnerskimi w Niemczech (Seelow i Trebnitz). We współpracy z firmą ICT Poland i LMI Wrocław dla uczniów klas drugich liceum prowadzony jest program szkoleniowy „Kształtowanie zwycięzców”, który kończy się amerykańskim certyfikatem.

Wysoki poziom kształcenia osiągany jest dzięki wykwalifikowanej, stabilnej kadrze pedagogicznej. Niezaprzeczalnym atutem jest nowoczesna baza szkoły – w roku 2011 przenieśliśmy się do nowej siedziby – Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej. Liceum dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracownią chemiczną, biologiczną, fizyczną, informatyczną, biblioteką, siecią Wi-Fi w budynku, nowoczesną halą sportowo-widowiskową, salą fitness, siłownią, kompleksem boisk sportowych, bufetem i gabinetem pierwszej pomocy medycznej.

Rytm życia w liceum wyznaczają różne uroczystości i imprezy w szkolnej rotundzie. Niemalże każdego dnia dzieje się coś ciekawego, godnego uwagi, świadczącego o pasji i zaangażowaniu uczniów.

Kostrzyńskie liceum ogólnokształcące postrzegane jest przez uczniów jako szkoła bezpieczna i przyjazna w której mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego oraz pielęgniarki. Z myślą o osobach niepełnosprawnych, które uczęszczają do szkoły, zbudowano windę. Zajęcia w liceum rozpoczynają się o godz. 8:05. W szkole działają liczne koła zainteresowań oraz grupa teatralno-kabaretowa "Raz i już", wolontariat, radiowęzeł, szkolna gazeta „Oxygen”, zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, piłka koszykowa i zajęcia taneczne – zumba.

Uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach. W roku 2012 przyznano Wolontariatowi Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą  tytuł oraz medal „Przyjaciel Hospicjum w Gorzowie Wielkopolskim”. W tym samym roku dwie uczennice zostały laureatkami konkursu literackiego „Po drugiej stronie Odry” organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. W roku 2013 dwaj uczniowie LO uzyskali tytuł finalisty XIII edycji ogólnopolskiego konkursu językowego „Pokaż nam język” zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie. W tym samym roku uczeń naszej szkoły uzyskał tytuł laureata ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. W roku 2014 na zaproszenie Marszałek Województwa Lubuskiego uczennice liceum ogólnokształcącego reprezentowały szkołę w obradach I Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. W 2015 r. reprezentanci Zespołu Szkół zwyciężyli w IV edycji Konkursu Języka Niemieckiego w Collegium Polonicum w Słubicach. W 2014 r. uczeń klasy matematyczno-fizycznej zwyciężył w III Konkursie Informatyczno – Technicznym „Na inżyniera czeka kariera” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanym przez Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. W tym samym roku uczniowie pierwszej i drugiej klasy LO uczestniczyli w III etapie IX Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień” w Szczecinie. W 2015 r. kolejni uczniowie LO otrzymali z rąk Marszałka Województwa Lubuskiego stypendia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych w ramach „Programu stypendialnego Województwa Lubuskiego”. W marcu 2016 r. uczennice drugiej klasy dziennikarsko-filmowej reprezentowały szkołę w zawodach wojewódzkich III Olimpiady Solidarności w Zielonej Górze.

 

Każdego roku najlepszy uczeń liceum ogólnokształcącego z rąk lubuskiego wojewody i kuratora oświaty otrzymuje prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

  

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie mieści się w Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 w Kostrzynie nad Odrą.

W naszej placówce uczą się absolwenci gimnazjów kostrzyńskich oraz pochodzących z gmin ościennych. Znani jesteśmy z życzliwego klimatu i pracy z uczniami posiadającymi różnego rodzaju potrzeby edukacyjne.

W latach poprzednich słynęliśmy z osiągnieć sportowych w dziedzinie piłki ręcznej. W szkole mamy interesujące zajęcia pozalekcyjne, które cieszą się u uczniów dużym powodzeniem:

• sekcja piłki ręcznej

• sekcja piłki siatkowej

• kółko teatralne

• koła językowe

• wolontariat

• koło taneczne (zumba)

• zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w opanowaniu poszczególnych przedmiotów

   Szkoła posiada cztery nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,

w tym z komputerami iMAC.

   W bibliotece szkolnej oprócz bogatego księgozbioru usytuowane są stanowiska multimedialne dla uczniów, którzy w każdej chwili mogą z nich korzystać przygotowując się do lekcji lub do egzaminów.

Uczniowie uczą się w nowoczesnych, pięknych i kolorowych salach. Mogą wybierać spośród następujących języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Istnieje możliwość zajęć dodatkowych z języka rosyjskiego, prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. W szkole prężnie działają wolontariusze znani z życzliwości i pomocy w wielu kostrzyńskich instytucjach i lubuskich stowarzyszeniach.

Zespół Szkół włącza się w życie mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Współpracujemy z Kołem Związku Sybiraków, Hufcem ZHP, uczestniczymy w kwestach na rzecz Caritas Polska. Młodzież uczestniczy w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta i powiatu poznając w ten sposób historię Polski i uświadamiając sobie obowiązki wobec Ojczyzny.

   Uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w projektach polsko-niemieckich: „Jugend Agora”, Odrzańska Rady Młodzieży, „Kawiarnia uczniowska, polsko – niemiecka, inkluzyjna firma uczniowska”.

 

   Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladniczym. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnych, istnieje możliwość wyboru nauki zawodu w wielu atrakcyjnych na rynku pracy zawodach. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładzie pracy, natomiast zajęcia teoretyczne w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz w Regionalnym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze (kursy zawodowe).

   Misja szkoły: „Wychowujemy i kształcimy efektywnie, zawodowo i wszechstronnie” 
Nasza szkoła jest:

- Życzliwa

- Otwarta

- Kolorowa

- Demokratyczna

- Otwarta na młodego człowieka

- Posiada dobry klimat

- Tolerancyjna

- Uczą w niej doświadczeni i rozumiejący młodzież nauczyciele

- Uczy kreatywności, samodzielności i dojrzałości

- Rozwija zainteresowania

- Przygotowuje do egzaminu zawodowego

- Uczy odpowiedzialności, dyscypliny, wyczulenia na problemy innych ludzi

- Wychowuje dobrego człowieka i obywatela

 
Copyright Zespół SzkółCreated by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek