Plan lekcji dla semestru II LO na podbudowie gimnazjum na m-c VI 2020 r.
Lp.           data 01 - 06 VI 2020 08 - 13 VI 2020 15 - 20 VI 2020  
lekcje N P S N P S N P S
1 16.00-16.45 RB P9 303 BW P2 222 BW P2 222
2 16.50-17.35 RB P9 303 BW P2 222 BW P2 222
3 17.40-18.25 RB P9 303 BW P2 222 BW P2 222
4 18.30-19.15 DK P7 204 HS P3 225 HS P3 225
5 19.20-20.05 DK P7 204 HS P3 225 HS P3 225
6 20.10-20.55 DK P7 204 HS P3 225 HS P3 225
Lp.           data 01 - 06 VI 2020 08 - 13 VI 2020 15 - 20 VI 2020  
lekcje N P S N P S N P S
1 08.15-09.00 BS P1 162 BS P1 162 BS P1 162
2 09.05-09.50 BS P1 162 BS P1 162 BS P1 162
3 09.55-10.40 BS P1 162 BS P1 162 BS P1 162
4 10.45-11.30 HS P3 225 IM P5 224 IM P5 224
5 11.35-12.20 HS P3 225 IM P5 224 IM P5 224
6 12.25-13.10 HS P3 225 IM P5 224 IM P5 224
7 13.15-14.00 IM  P4 224 KA P5 150 IM  P4 223
8 14.05-14.50 IM  P4 224 KA P5 150 KA P5 150
9 14.55-15.40 IM  P4 224 KA P5 150 HS P3 225
N - nauczyciel P - przedmiot N - nauczyciel P - przedmiot
BS - B. Sikora P1 - język polski KA - A. Kowalczyk P6 - geografia
BW - B. Wilczyński P2 - język niemiecki DK - D. Kwiatkowska P7 - biologia
HS - H. Stupak P3 - matematyka HS - H. Stupak P8 - matematyka rozsz.
IM - I. Materyński P4 - historia RB - R. Błauciak P9 - chemia
IM - I. Materyński P5 - wos
Plan lekcji dla semestru IV LO na podbudowie gimnazjum na m-c VI 2020 r.
Lp.           data 01 - 06 VI 2020 08 - 13 VI 2020 15 - 20 VI 2020  
lekcje N P S N P S N P S
1 16.00-16.45 BS P1 162 HS P3 225 HS P3 225
2 16.50-17.35 BS P1 162 HS P3 225 HS P3 225
3 17.40-18.25 BS P1 162 HS P3 225 HS P3 225
4 18.30-19.15 KA P6 150 BS P1 162 BS P1 162
5 19.20-20.05 KA P6 150 BS P1 162 BS P1 162
6 20.10-20.55 KA P6 150 BS P1 162 BS P1 162
Lp.           data 01 - 06 VI 2020 08 - 13 VI 2020 15 - 20 VI 2020
lekcje N P S N P S N P S
1 08.15-09.00 HS P3 225 KA P6 150 KA P6 150  
2 09.05-09.50 HS P3 225 KA P6 150 KA P6 150
3 09.55-10.40 HS P3 225 KA P6 150 KA P6 150
4 10.45-11.30 BS P1 162 KA P6 150 BS P1 162
5 11.35-12.20 BS P1 162 KA P6 150 BS P1 162
6 12.25-13.10 BS P1 162 KA P6 150 BS P1 162
7 13.15-14.00 KA P6 150 HS P3 225 HS P3 225
8 14.05-14.50 KA P6 150 HS P3 225 HS P3 225
9 14.55-15.40 KA P6 150 HS P3 225 HS P3 225
N - nauczyciel P - przedmiot N - nauczyciel P - przedmiot
BS - B. Sikora P1 - język polski IM - I. Materyński P4 - historia i społ.
BW - B. Wilczyński P2 - język niemiecki KA - A. Kowalczyk P5 - geografia rozsz.
HS - H. Stupak P3 - matematyka HS - H. Stupak P6 - matematyka rozsz.