Plan lekcji dla semestru II LO na podbudowie gimnazjum na m-c II 2020 r.
Lp.           data 14. 02 (pt)   28. 02 (pt)
lekcje N P S N P S N P S
1 16.00-16.45 HS P3 225       DK P7 204
2 16.50-17.35 HS P3 225       DK P7 204
3 17.40-18.25 HS P3 225       DK P7 204
4 18.30-19.15 RB P9 303       HS P3 225
5 19.20-20.05 RB P9 303       HS P3 225
6 20.10-20.55 RB P9 303       HS P3 225
Lp.           data 15. 02 (sb)   29. 02 (sb)
lekcje N P S N P S N P S
1 08.15-09.00 IM P5 224       BS P1 162
2 09.05-09.50 IM P5 224       BS P1 162
3 09.55-10.40 IM P5 224       BS P1 162
4 10.45-11.30 BS P1 162       BW P2 222
5 11.35-12.20 BS P1 162       BW P2 222
6 12.25-13.10 BS P1 162       BW P2 222
7 13.15-14.00 IM P4 224       KA P6 150
8 14.05-14.50 IM P4 224       KA P6 150
9 14.55-15.40 IM P4 224       KA P6 150
10 15.45-16.30 IM P4 224       KA P6 150
N - nauczyciel P - przedmiot N - nauczyciel P - przedmiot
BS - B. Sikora P1 - język polski KA - A. Kowalczyk P6 - geografia
BW - B. Wilczyński P2 - język niemiecki DK - D. Kwiatkowska P7 - biologia
HS - H. Stupak P3 - matematyka HS - H. Stupak P8 - matematyka rozsz.
IM - I. Materyński P4 - historia RB - R. Błauciak P9 - chemia
IM - I. Materyński P5 - wos
Plan lekcji dla semestru IV LO na podbudowie gimnazjum na m-c II 2020 r.
Lp.           data 14. 02 (pt)   28. 02 (pt)
lekcje N P S N P S N P S
1 16.00-16.45 BS P1 162       HS P3 225
2 16.50-17.35 BS P1 162       HS P3 225
3 17.40-18.25 BS P1 162       HS P3 225
4 18.30-19.15 HS P3 225       KA P5 223
5 19.20-20.05 HS P3 225       KA P5 223
6 20.10-20.55 HS P3 225       KA P5 223
7 21.00-21.45 HS P3 225       KA P5 223
Lp.           data 15. 02 (sb)   29. 02 (sb)
lekcje N P S N P S N P S
1 08.15-09.00 HS P3 225       BW P2 222
2 09.05-09.50 HS P3 225       BW P2 222
3 09.55-10.40 HS P3 225       BW P2 222
4 10.45-11.30 IM P4 224       KA P5 223
5 11.35-12.20 IM P4 224       KA P5 223
6 12.25-13.10 IM P4 224       KA P5 223
7 13.15-14.00 KA P5 150       BS P1 162
8 14.05-14.50 KA P5 150       BS P1 162
9 14.55-15.40 KA P5 150       BS P1 162
N - nauczyciel P - przedmiot N - nauczyciel P - przedmiot
BS - B. Sikora P1 - język polski IM - I. Materyński P4 - historia i społ.
BW - B. Wilczyński P2 - język niemiecki KA - A. Kowalczyk P5 - geografia rozsz.
HS - H. Stupak P3 - matematyka HS - H. Stupak P6 - matematyka rozsz.
Plan lekcji dla semestru VI LO na podbudowie gimnazjum na m-c II 2020 r.
Lp.           data 14. 02 (pt)   28. 02 (pt)
lekcje N P S N P S N P S
1 16.00-16.45 KA P5 223       KA P5 223
2 16.50-17.35 KA P5 223       KA P5 223
3 17.40-18.25 KA P5 223       KA P5 223
4 18.30-19.15 BS P1 162       AK P3 161
5 19.20-20.05 BS P1 162       AK P3 161
6 20.10-20.55 BS P1 162       AK P3 161
Lp.           data 15. 02 (sb)   29. 02 (sb)
lekcje N P S N P S N P S
1 08.15-09.00 BS P1 162       KA P5 223
2 09.05-09.50 BS P1 162       KA P5 223
3 09.55-10.40 BS P1 162       KA P5 223
4 10.45-11.30 AK P3 161       BS P1 162
5 11.35-12.20 AK P3 161       BS P1 162
6 12.25-13.10 AK P3 161       BS P1 162
7 13.15-14.00 AK P3 161       BW P2 222
8 14.05-14.50 AK P3 161       BW P2 222
9 14.55-15.40 AK P3 161       BW P2 222
10 15.45-16.30 AK P3 161       BW P2 222
N - nauczyciel P - przedmiot N - nauczyciel P - przedmiot
BS - B. Sikora P1 - język polski IM - I. Materyński P4 - historia i społ.
BW - B. Wilczyński P2 - język niemiecki KA - A. Kowalczyk P5 - geografia rozsz.
AK - A. Kosior P3 - matematyka AK - A. Kosior P6 - matematyka rozsz.