1BC
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:05- 8:50 j.polski #jp1 159 matematyka #m1 311 j.polski #jp1 159 j.niemiecki MB 157 przedsięb. #p1 108
2 8:55- 9:40 j.polski #jp1 159 j.angielski ES 150 j.polski #jp1 159 j.angielski ES 150 fizyka #f1 302
3 9:45-10:30 matematyka #m1 311 informatyka GB 306 edb #ed1 108 religia #1r 149 historia #h1 225
4 10:45-11:30 matematyka #m1 311 biologia #b1 204 kultura #wo1 160 wos #ws1 225 historia #h1 225
5 11:35-12:20 chemia #c1 303 geografia #g1 223 wf-wf1 #ch1 sal5
wf-wf2 #dz1 sal3
matematyka #m1 311 przedsięb. #p1 108
6 12:45-13:30 j.angielski ES 150 religia #1r 108 wf-wf1 #ch1 sal5
wf-wf2 #dz1 sal3
  wf-wf1 #ch1 sal5
wf-wf2 #dz1 sal3
7 13:35-14:20 j.angielski ES 150 j.niemiecki MB 157      
8 14:25-15:10   zaj. z wych. #zw1 159      
9 15:15-16:00   wdż KJ 108      
Obowiązuje od: 26 listopada 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-11-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum